Brons voor Stim - Friese Korenslag in de Martinikerk in Franeker

korenslag franeker nov 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In november deden we mee aan de Friese Korenslag in de Martinikerk in Franeker. Samen met Vrouwenkoor From Us uit Dronrijp, Popkoor Switch en Popkoor First Beat uit Leeuwarden en Vrouwenpopkoor Solid uit Harlingen maakten we er een mooie avond van. Wij gingen met brons maar huis. De opbrengst van de avond ging naar de Stichting Beautiful Kidz, een relatief kleine organisatie die in de sloppenwijk en achterstandsgebieden van Namibië in hun drie eigen centra jonge kinderen opvangt door het aanbieden van onderwijs, kleding en eten. In Namibië is Aids/HIV helaas de oorzaak dat veel jonge kinderen hun ouder(s) moeten missen. Met financiële steun vanuit Nederland is er ook voor deze kinderen een toekomst. Voor informatie meer over deze stichting zie: www.beautifulkidznamibia.nl

banner bkn 1