Lemmer 27-04-2016

Stim geeft concert voor Rode Kruis - een heerlijke avond op de Henry Dunant!

Lemmer

VocalGroupStim 2006-2016

stim10jaar

What’s in a name? In ons geval een heleboel, meneer Shakespeare, want bij ons draait het allemaal om dat ene instrument! Na 10 jaar Stim is dit nog steeds ons motto, samen met onze enthousiaste dirigent Titus Steegstra.

10 jaar met repetitie avonden, sectierepetities, zanglessen, gezelligheid en plezier, zoeken naar vocale uitdaging en divers repertoire, het delen van lief en leed, concerten, zomerconcerten, Koninginnedag concert, verjaardagsconcert, kerstconcerten, koffieconcerten, optredens in âlde fryske tsjerken, winkelcentra, feesttenten, dorpshuizen, cafés en ziekenhuis.

10 Jaar optredens bij benefietvoorstellingen, muziekfestival Schiermonnikoog, korenfestival Wergea, Lokaal Vocaal de prinsentuin, het natuurmuseum, de Stipelrûnte, bij het frysk selskip Swol, eetcafé Deventer, afsluiting HapSnap route, bruiloft en Sing-in-Shop.

10 Jaar dubbelconcerten met fryslân brass, de stedelijke harmonie, de saxenbende, Volkorenavond in de Schierstins, met Lotte en Sytse Broersma, Madera, en vorig jaar onze muzikale theatervoorstelling “it lûd fan’e wjukslach” mmv Theo Smedes, Jelle Wagenaar, Timo Visser en Anneke Hoogeveen.

10 Jaar samenwerking met onze pianisten Machiel Keekstra en Jochum v/d Woude, en de laatste jaren ook met Margreet van Dijk en Wiebe Kaspers.

10 Jaar waarin we afscheid moesten nemen van leden en weer nieuwe leden mochten verwelkomen, waarin we van oefenlocatie zijn gewisseld, waarin een ieder zijn steentje heeft bijgedragen, dirigent, pianisten, het bestuur, de pr, de webmaster, de commissies, in werkgroepen, met acties, kortom teveel om op te noemen.

10 Jaar Stim, what’s in a name? Wat ons betreft een heleboel! Want plannen zijn er nog volop, zoals een benefietvoorstelling in Maart bij het COA, een jubileumconcert in Juni, in December de Kerstconcerten en we zijn druk bezig met een nieuw muzikaal theaterprogramma programma voor 2017. Wees welkom!

Een avond met een gouden randje!

2016Blija

https://www.facebook.com/vocalgroupstim/